Krásna, jemne textúrovaná vápenná úprava, podporujúca akýkoľvek typ náteru alebo farby

Bohatosť tejto zmesi umožňuje úspešnú aplikáciu aj tak tenkých ako 2-3 mm tejto krásnej bielej omietky

Typické aplikácie: renovácia interiéru, reštaurovanie, novostavba, drevené rámové budovy, slama, konope

CALCINA FINE je mimoriadne priedušný vopred namiešaný biely prírodný vápenný náter s dobrou priľnavosťou, na báze vzduchového vápna veľmi vysokej čistoty (nad 90% hydroxidu vápenatého), malého percenta prírodného bieleho hydraulického vápna a triedeného praného piesku.

Výsledkom starostlivého výberu surovín je vysoko priľnavá a priedušná konečná omietka.

Bohatosť zmesi umožňuje minimálne hrúbky, ktoré sú pri bežnej jemnej malte nepredstaviteľné.

Môže sa nanášať ručne alebo omietacími strojmi.

S touto vápennou omietkou sa ľahko manipuluje

Pred aplikáciou sa presvedčte, či je podkladová omietka dostatočne navlhčená, aby sa zabezpečilo postupné tuhnutie.

Nasypte obsah balenia do omietacieho stroja bez pridania ďalších materiálov alebo prísad. Pridávajte iba pitnú vodu.

Zariadenie a konzistenciu malty prispôsobte druhu povrchu a klimatickým podmienkam.

Na ručné alebo strojové nanášanie. Miešajte asi 3-5 minút, kým nevznikne homogénna krémová pasta.

Produkt nanášajte v 1 alebo 2 vrstvách po cca 2 mm a vyrovnajte nerezovým hladidlom.

Asi po 20 minútach môžeme dokončiť špongiovým hladidlom.

Technické údaje

Zloženie:

  • Hydratované vápno s viac ako 90 % hydroxidu vápenatého (CL90S podľa normy EN459-1)
  • NHL3.5 Prírodné hydraulické vápno
  • Prírodný praný riečny piesok, bez solí a nečistôt
  • Mramorový prášok

Veľkosť zrna 0 – 1,4 mm
pH 10,5
Difúzny odpor vodnej pary(μ) 10
Tepelná vodivosť (λ) 0,66
Tlaková sila (N / m2) 4,7
Priľnavosť (N / m2) 0,2
Váha (kg/m3) 1560
Spotreba (kg / m2 / pre 3 – 4 cm hrúbky) 3
Váha vreca (kg) 25  (48 vriec na palete)
Spotreba vody 5,0 – 6,0

Technické údaje

Zloženie:

  • Hydratované vápno s viac ako 90 % hydroxidu vápenatého (CL90S podľa normy EN459-1)
  • NHL3.5 Prírodné hydraulické vápno
  • Prírodný praný riečny piesok, bez solí a nečistôt
  • Mramorový prášok