Tradičná vápenná malta

Vodoodpudivé vlastnosti, mrazuvzdorné a ľahko sa nerozpadajú. Dodáva sa v 6+ odtieňoch, ktoré zodpovedajú existujúcej štruktúre

Rýchlejšie tuhnutie, väčšia ochrana proti poveternostným vplyvom a dažďu ako mäkšie malty

Erega Stilatura MGN je malta z prírodného vápna a vybraného plniva s riadenou krivkou zrnitosti vhodná na škárovanie aj podložie tehál a kameňa tradičnými metódami.

Technické údaje

Zloženie:

Hydratované vápno s viac ako 90 % hydroxidu vápenatého (CL90S podľa normy EN459-1)
NHL3.5 Prírodné hydraulické vápno
Puzzolans (vulkanické pôdy z oblasti Pozzouli)
Mramorový prášok
Prírodný praný riečny piesok, bez solí a nečistôt

Veľkosť zrna 0 – 1,8 mm
pH 10,5
Difúzny odpor vodnej pary(μ) 11
Tepelná vodivosť (λ) 0,87
Tlaková sila (N / m2) 5,8
Priľnavosť (N / m2) 0,1
Pružnosť (N / m2) 1,9
Váha (kg/m3) 1730
Spotreba (kg / m2 / cm hrúbky) 5
Váha vreca (kg) 25 a 30 (48 vriec na palete)
Spotreba vody 5,0 – 6,0