Biele vápenné dokončovacie omietky na vyrovnávanie nerovných alebo zmiešaných podkladov

Vo vnútri B40 a vonku B2007

Priedušná, ale voči poveternostným vplyvom odolná alternatíva k rovným povrchom s rôznymi typmi omietok alebo omietok kladených v rôznych časoch, jednotná adhézna vrstva pre následné nátery alebo povrchové úpravy

Biele vápenné dokončovacie omietky na vyrovnávanie nerovných alebo zmiešaných podkladov
Vo vnútri B40 a vonku B2007

Priedušná, ale voči poveternostným vplyvom odolná alternatíva k rovným povrchom s rôznymi typmi omietok alebo omietok kladených v rôznych časoch, jednotná adhézna vrstva pre následné nátery alebo povrchové úpravy

Stabilizuje silne popraskané povrchy z tradičných aj vopred namiešaných omietok.

Úspešná aplikácia vápna na betónové povrchy, ako sú prefabrikované betónové dosky alebo stropy, alebo železobetónové stĺpy a nosníky.

Zaručuje tiež vynikajúce prirodzené izolačné vlastnosti pri aplikácii na rôzne obkladové systémy.

Pri vonkajšom použití chráni steny pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Technické údaje Rasante B40

Zloženie:

  • Hydratované vápno s viac ako 90 % hydroxidu vápenatého (CL90S podľa normy EN459-1)
  • NHL3.5 Hydraulické vápno, odsolené biele
  • Prírodný praný riečny piesok, bez solí a nečistôt
  • Aditíva <3% (retardéry a zahusťovadlá)

Veľkosť zrna 0 – 1,5 mm
pH 10,5
Difúzny odpor vodnej pary(μ) 7,2
Tepelná vodivosť (λ) 0,72
Tlaková sila (N / m2) 3,1
Priľnavosť (N / m2) 0,6
Váha (kg/m3) 1580
Spotreba (kg / m2 / cm hrúbky) 3
Váha vreca (kg) 25  (48 vriec na palete)
Spotreba vody 5,0 – 6,0

Technické údaje Rasante B2007

Zloženie:

  • HYDRAULICKÉ VÁPNO v hydratovanej forme (prášok) certifikované podľa UNI EN 459-1 CL90S čisto vápencové, t.j. s viac ako 90% hydroxidom,
  • NHL 3.5 prírodné HYDRAULICKÉ VÁPNO certifikované podľa UNI EN 459-1, Prírodné riečne piesky, nemleté, bez nečistôt a vyberané v riadenej krivke zrnitosti, certifikované podľa UNI EN 13139,
  • Spomaľovače a zahusťovadlá < 3 %.

Veľkosť zrna 0 – 1 mm
pH 10,5
Difúzny odpor vodnej pary(μ) 20
Tepelná vodivosť (λ) 0,53
Absorbcia vody W0
Váha (kg/m3) 1500
Teplota aplikácie 5 – 30 °C
Spotreba vody 5,0 – 6,0

 

Odporúčaná približná hrúbka je 3 mm

Technické údaje Rasante B2007

Zloženie:

  • HYDRAULICKÉ VÁPNO v hydratovanej forme (prášok) certifikované podľa UNI EN 459-1 CL90S čisto vápencové, t.j. s viac ako 90% hydroxidom,
  • NHL 3.5 prírodné HYDRAULICKÉ VÁPNO certifikované podľa UNI EN 459-1, Prírodné riečne piesky, nemleté, bez nečistôt a vyberané v riadenej krivke zrnitosti, certifikované podľa UNI EN 13139,
  • Spomaľovače a zahusťovadlá < 3 %.